اهمیت شرکت در روضه ابا عبدالله و کسب نور علم
42 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان
حجه الاسلام  والمسلمین مبشری عارف امروز قبل از شروع درس خود در میان طلاب و شاگردان خود فرمودند
انسانی که در مصیبت ابا عبد الله الحسین (ع)شرکت میکند  کسب نور میکند و نتیجه میگیرند ایشان خطاب به طلاب افزودند درست است که انسان باید برای درس خواندن تلاش کند چرا که لیس لالانسان الا ما سعی   ولی باید دانست که شرط لازم است ولی کافی نیست چرا که علم نور است و باید توجه داشت که لیس العلم بکثرت التعلم  بل العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشائ    یعنی عالم شدن حقیقی به کثرت یادگیری تنها نیست بلکه نیاز به یک جزئ اخیر علت تامه دارد و آن هم سنخ شدن با علم یعنی کسب نور کردن است  وقتی انسان در جلسه ابا عبدالله (ع)شرکت میکند کسب نور میکند وقتی درس خواند و استاد درس داد آن علم به دل فرد مینشیند و فهم درس جزو  ملکات فرد میشود و زود یاد میگیرد  ایشان افزود ممکن است کسی بپرسد کسانی عالم هستند در حالی که اهل توسل و شرکت در مصایب و کسب نور نیستند پس علم این افراد چگونه است؟ایشان تبیین فرمودند اینان علم حقیقی را به دست نیاوردند بلکه علم مجازیست اینان حاملان علم هستند مثل حافظ قرآنی بود از وی آیه ای را پرسیدم جواب داد از معنایش پرسیدم گفت نمیدانم فقط حفظ کردم این نو  علم اگرچه حتی طرف عالم به معنی هم باشد سودی و نفعی ندارد ایشان نشانه اینکه این علمی که افراد دارند از نوع نور است یا ظلمت فرمودند باید به ثمره آن نگاه کرد در روایت داریم ثمره علم تواضع است  اگر فردی دیدید که عالم است ولی متکبر این علم حجاب اکبر است نه نور .این علم  ورقه میکند ایشان در تبیین ورقه کردن افزودند  دیدید در آیام عید بعضی افراد هستند درب خانه هاشان را رنگ میزنند بعضی  به خاطر عجله بدون سمباده کشیدن رنگ میکنند ممکن است در عید در عیبی از خود نشان ندهد ولی چند مدت بعد با کوچکترین انقباض و انبساطی ورقه میکند و در بسیار زشت میشود ولی آنکه سمباده کشیده بعد از آن رنگ کرده میبینید سالها گدشته ولی درب کماکان زیباست انسانی که در مجلس ابا عبدالله الحسن(ع)شرکت میکند قلبش را سمباده میزند و زنگارهای محبت غیر اهل بیت را مساباند و رنگ محبت اهل بیت را که صبغت الله است بر روی قلبش میزنداین انسان است که علم در پوست و استخوانش عجین میشود و حتی در سکرات موت که جز ملکات برای انسان نمیماند این علم حقیقی جاودان میشود ولی آنکه قلبش پر از محبت غیر است او توان این کار را ندارد   ایشان در پایان با ذکر یادی از مرحوم آیه الله مسجد جامعی به بحث خود خاتمه دادند (روزی در معیت استاد معظم حضرت آیه الله حایری شیرازی به دیدار و عیادت آیه الله مسجد جامعی رفتیم ایشان در حالت احتظار بودند به طوری که حتی نام فرزندان و نوه های خود را فرا موش کرده بودند و نمیشناختند ولی در این حال داشتند زیارت عاشورا را دقیق میخواندند   این معنی العلم نور است )

جز دل من کز ازل تا به ابد عاشق رفت

     جاودان کس نشنیدیم که در کار بماند