سردار دلها سلیمانی معراجت مبارک
22 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

دوش وقت سحر از غصه نجاتش دادند      واندر آن ظلمت شب آب حیاتش دادند

درشب جمعه سلیمانی ما  را  بردند        در شب جمعه عزیز دل ما را بردند
مالک  اشتر  رهبر  به شهادت بردند       یاور  ناب  ولایت  به چه ظلمی بردند
چه مبارک سحری بود برای  دل  او       حاجتش را  شب  جمعه  به شهادت دادند
حاج قاسم  که  به  معراج خدا رفت ولی      نائبش  منتقم  وی  شده از حکم ولی
قاف قاسم به قآانی  به   امانت  مانده         اخر  نام سلیمانی قآآنی    مانده
منتظر باش عدو   وطنم   آمریکا            منتظر باش عدو  وطنم  اسرائیل
که  به  دستور ولی نائب مهدی آییم        که به دستور دل  خامنهای ما آییم
گوش او  منتظر  حکم  الهی  باشد          گوش ما منتظر  نائب  مهدی  باشد
گرچه قران  کریم  گفته  مبشر باشم        لیک  وقت دگرم   منذر  وقاتل باشم
فقتلوا  گفته  به من  حیث  بجستم  دشمن   گرچه  او در وسط حیفا تلاویو  باشد
حال وقتیست  که  وحدت  بشود در اسلام     دشمن مشترکش حذف شود در اسلام
آای خدا لطف بفرما فرجش را  برسان        مهدی منتقم   آل  عبا  را برسان
نائبش  از  خطر  کون  و مکان  حفظ  نما     سید  خامنه ای  در  کنفش حفظ نما.
محمد مبشری عارف
۱۳ دی ماه ۹۸