کار رهبری عزیز سخت تر از کار امام راحل
25 بازدید
موضوع: علوم سیاسی

این روزها  را که  میبینم   چقدر  کار  رهبر فرزانه  سختتر  از  امام راحل  است.  در زمان  امام  راحل  رهبری   عزیز  یکی  از  آن  همه  نیروهای  امام  بود.مطهری ها   باهنرها   بهشتی ها  قدوسی ها   رجایی ها    طالقانیها  کجایند.    امروز  رهبری  هم از جبهه  خودی  خون دل میخورد  هم  از جبهه  غیر  خودی....   آری  کار  ایشان از امام راحل  سختتر  ولی  در عین  حال  پر اجر تر    از  خداوند  متعال  میخواهیم  که مملکت  ما را   از نفوذ  ساکتین و چاپلوسین داخل  و  مارقین و کینه  توزهای  خارج  مصون بدارد   و پرچم  مقدس  این  انقلاب  را به  دست  صاحب  اصلی آن برساند.

محمد مبشری عارف
۲۷ دی ۱۳۹۸