اهمیت راهپیمایی ۲۲ بهمن و دهه مبارک فجر
8 بازدید
موضوع: علوم سیاسی

دهه فجر روز خارج شدن از ظلمات به سمت نور است فرصتي كه خداوند متعال در اين برهه زماني به ملت ما عنايت كرد در طول تاريخ كم نظير بلكه بي نظير است چرا كه مردم با پذيرش عملي ولايت الله به واسطه و مجراي ولايت فقيه از ظلمت طاغوت خارج و به نورانيت ولايت الله وارد شدند الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الي النور......... قبولي اعمال در پرتو پذيرش ولايت است و عبادت با ولايت طاغوت دور شدن از نور و وارد شدن در ظلمات است والذين كفرو اوليائهم الطاغوت يخرجونهم من النور الي الظلمات ......امروزه با توجه به ابزارهاي تبليغي جهاني هيچ عذري در در گاه خداوند متعال از اينكه من نتوانستم روشنگري كنم نيست ما وظيفه داريم روز شمار انقلاب را براي تك تك مردم خصوصا جواناني كه آن زمان را درك نكرده اند بيان كنيم تا خداي نكرده تبليغات و تهاجمهاي دشمنان موثر واقع نشود ايشان در بخش پاياني صحبتش فرمود رمز پيروزي و تداوم اين نظام وحدت كلمه و عدم تفرقه است واعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا ايشان افزود اطاعت از ولي فقيه اطاعت و چنگ زدن به حبل الله است يك نفر آمد خدمت يعسوب الدين امير مومنان علي بن ابيطالب (ع)گفت اقا من شما را دوست دارم حضرت فرمود خودت را براي بلا آماده كن طبيعيست كسي كه عاشق ولايت باشد دشمن دارد محمد رسول الله والذين معه اشدا علي الكفار و رحماو بينهم خب طبيعي است كسي كه اشدائ بر كفار هست دشمن دارد خيلي ها تلاش ميكنند با تهمت زدنها شما را از ولايت جدا كنند بايد مواظب بود اين افراد گاهي در لباسهاي خودي هستند ولي گرگ صفت شناخت اينها بصيرت ميخواهد و يكي از راهاي كسب بصيرت رعايت تقوي الهي است ومن يتق الله يجعل له مخرجا يا يجعل له فرقانا كسي كه فرقان به او بدهند او بصير است بايد موظب باشيم از حدود الله خارج نشويم