وظیفه منتظران مهدی(عج)
71 بازدید
تاریخ ارائه : 9/28/2013 11:27:00 AM
موضوع: امامت و مهدویت

بعضی به دنبال سند معتبر برای حجیت مسجد مقدس جمکران هستند این را بدانید اگر هیچ سندی معتبر و قابل احتجاج برای جمکران نباشد جمکران بیت الاحزانیست برای شیعیان برای وصال یوسف فاطمه

وقتی انسان سوره یوسف را میخواند که حضرت یعقوب علی نبینا و علیه الصلاه و السلام با وجود اینکه میدانست یوسف زنده است ولی بیت الاحزان گرفت وبالاخره حضور یوسف تبدیل به ظهور شد در مورد یوسف زهرا هم همین طور است علت غیبت جفای مردم و بیوفایی مردم به خاندان عصمت و طهارت در طول تاریخ بود فلذا آخرین حجت و منجی عالم در پرده غیبت رفت وتا مردم عالم بیدار نشوند و مضطر نشوند و وفاداری خود را ثابت نکنند ظهور تاخیر میافتد چرا که علت غیبت مرتفع نشد تا زمینه ظهور فراهم شود

حضور در مسجد مقدس جمکران نیز یکی از علائم اعلام وفاداری و احساس نیاز شیعیان به امام است ولی کافی نیست امروز امام زمان به ما نگاه میکند که در عصر غیبت آیا به فرمان نائبش هستیم ؟بحمد الله این بیداری اسلامی در مردم ایران قبل از انقلاب از شروع نهضت امام خمینی تا اعلام وفاداری با نائب امام در ۹ دی محکم و محکمتر است جمکران عالم تواصف است و ۹ دی عالم تناصف مردم ایران هم در تواصف و هم در تناصف آزمایش الهی را قبول شده اند اما برای ظهور حضرت (عج)این بیداری اسلامی باید جهانی بشود واین تحولات اخیر منطقه جرقه همان بیداری اسلامیست که انشا الله علت غیبت روزبروز کمرنگ شود و چشم ما به جمال خورشید عالم تاب امامت و ولایت روشن شود