حر در دو نگاه
71 بازدید
تاریخ ارائه : 10/5/2013 12:43:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

فرض کنید  فردی  حر   را  در آن هنگام که مورد نفرین حضرت زینب (س) قرار گرفت  دیده باشد  طبیعتا  خیلی مبغوض  او خواهد  بود  و این فرد  به دیار خود برگردد و تا میتواند  یه  حر  بد بگوید و جریان نفرین حضرت را برای دیگران باز گو کند  و این فرد دیگر تا  وقت وفاتش  از حر خبری نداشت   تا روز قیامت فرا رسد  ناگهان در صحرای محشر مشاهده میکند  حر  در رکاب امام حسین (ع)  در حال رفتن به بهشت است  .  اینکه حضرت امیر المومنین خطاب به مالک اشتر میفرماید ای مالک اگر من فردی را امشب در حال گناه ببینم فردا او را به چشم گنه کار نمیبینم شاید توبه کرده باشد . این یک حقیقت است یک دستور اخلاقیست  یک تعارف نیست  ما یک لحظه افراد را میبینیم  نه لحظات را   در قضاوت کردن مواظب باشیم زود به نتیجه نرسیم