سه روش در برخورد با انسانهای مشکلدار
80 بازدید
تاریخ ارائه : 11/5/2013 1:12:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

در برخورد با مشکلات معمولا افراد از سه روش استفاده میکنند روش حذف که متاسفانه مرسوم است و به محض اینکه فردی مشکلی دارد با عبارات صلاح نیست و غیره او را از حیات سلب میکنیم روش دیگر بی اهمیت بودن به مشکل و کار نداشتن به آن موضوع است  که این هم صحیح نیست و سبستم را مختل میکندو روش سوم ادامه کار با رفع و حل مشکل است که روش اسلام همین است ما باید به جای رسوا کردن و حذف افراد به اصلاح آنان تلاش کنیم خیلی وقتها ما به دلیل وقت نداشتن و امثال ذالک لطمات جبران ناپذیری به اسم دین وارد میکنیم کمی باید فکر کنیم و سعی در حل مشکل از طریق حافظ حدود الله بودن باشیم