ریشه بسیاری از جداییها
81 بازدید
تاریخ ارائه : 12/21/2013 8:49:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

غسل در اشک زدم کاهل طریقت گویند                       پاک شو اول و وپس دیده بر آن پاک انداز

ریشه بسیاری از جداییها و بدبختیهای انسان با چشم شهوت و شیطانی نگاه کردن به بشریت است اگر انسان  به مقاصد شریعت نگاه میکرد بسیاری از بدبینی ها به خوش بینی تبدیل میشد اینکه رسول گرامی اسلام  در امر تبلیغ دین حریص بود به طوری که قران کریم میفرماید لعلک باخع النفسک نشان دهنده این  نوع نگاه به عالم امکان است  بسیاری از رفاقتها که تبدیل به دشمنی ها شده است ریشه  در همین امر دارد ما راهی برای اصلاح دیگران نداریم جز اول خودمان و دیدمان را اصلاح کنیم  در امر هدایت تنگ نظری و پیش بینی بدبینانه نداشته باشیم  اگر طرف ما فرعون هم باشد لعله یتذکر او یخشی یادمان نرود . اینها که محب اهل بیت هستند .به آینده خوش بین باشیم تلاش کنیم انشا الله دعای حضرت بقیه الله هم پشتوانه ما خواهد بود