تفاوت مقام قضاء با کشف واقعیت
72 بازدید
تاریخ ارائه : 12/25/2013 7:54:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

یکی از مسایلی که ما باید بدان توجه داشته باشیم این است که  بدانیم مقام قضاوت غیر از واقعیت است به همین جهت است  که روایات بسیار ی در باب تغافل و حتی انکار ۵۰ نفر اگر خود رفیقت به شما بگوید من نگفتم و..در مسایل عفاف هم که باید اقلا ۴ شاهد آن هم هرکدام دیده باشند و شهادت بدهند .تمام این احکام  برای  این است که انسان فرصت برگشتن را از دست ندهد و ما نباید مقام قضاوت را با واقعیت اشتباه کنیم و هنر هم نیست و دین نهی کرده .ادله تحریم تجسس بر همین مطلب دلالت دارد  . اینکه ۳ نفر شهادتی بدهند و نفر چهارمی پیدا نشود آن سه شلاق میخورند دقیقا به همین مطلب دلالت دارد که مشرب شارع مقدس بر حفظ آبروی افراد است. 

حفاظ امیر المومنین را دزدیدند ولی حضرت در محکمه وقتی شاهد نداشت  قاضی گرچه واقعیت را میدانست ولی حق به دیگری داد و همین تسلیم امیر المومنین وی را مسلمان کرد.جبرییل به پیامبر هشدار داد که فلانی در لشکرت جاسوس است  پیامبر وی را خواست و از او پرسید شنیدم جاسوسی میکنی.طرف انکار کرد پیامبر انکارش را رد نکرد.او رفت بین رفقا و گفت پیامبر (گوشی)است.آیه نازل شد اذن خیر است  ما خیلی باید مراقب باشیم در چارچوب حدود الله حرکت کنیم.چه بسیار کسانی که در همین امر لغزیده اند   باید از خداوند متعال بخواهیم  ولا تکلنا الی انفسنا طرفه عین و لا اقل من ذلک