تا انسان از درون آزاد نشود در برون زندانیست
82 بازدید
تاریخ ارائه : 12/25/2013 7:57:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

عبارت  من عرف نفسه  فقد عرف  ربه   عبارت دقیقیست  تعبیر عرف نفسه اشاره به درون دارد  چراکه در بیرون انسان  چهره  اش را میبیند  آنچه را  باید  شناخت فهمیدنیهاست  چون رب را با چشم دل باید دید .برای باز شدن چشم دل  باید  خود حقیقی انسان را شناخت  برای همین است که  در سوره حجرات خداوند متعال میفرماید  این  تفاوتهای ظاهری و طایفه ای برای  شناخت ظاهری  یکدیگر است  ولی آنچه که مایه تقرب  الهی میشود  تقواست  ان اکرمکم عند الله اتقاکم کجیهای همه اجسام قابل رویت است  الا کجی آدمی  لذا بهترین بصیر بر نفس خود انسان است.

تو نیک وبد خود هم از خود بپرس      چرا بایدت دیگری محتسب

ومن یتق الله یجعل له                     و یرزقه من حیث لا یحتسب