رابطه رعایت موازین اخلاقی با علم روز
375 بازدید
تاریخ ارائه : 2/12/2015 3:16:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

علم پزشکی ثابت کرده است که شکستن دل واقعیت است.یعنی وقتی دل کسی میشکند در قلب اتفاقی می افتد؛مثل یک خون ریزی کوچک یا یک جراحت .... که حتی می تواند منجر به سکته قلبی شود....تو دوست خوب من ... هم مراقب دل خودت باش هم دل دیگران...دل شکستن هنر نیست ..... مواظب عواقبش باش از عواطف انسانی که ارگانهای بدن را ضعیف میکند:۱_ عصبانیت بی جا: کبد را ضعیف میکند.۲_ غم و غصه بی جهت: ششها را ضعیف میکند.۳_ نگرانی بی جا: معده را ضعیف میکند.۴_ استرس منفی:قلب ومغز را ضعیف میکند.۵_ ترس منفی: باعث از کار افتادن کلیه ها میشود.جلوگیری از این عواطف منفی میتواندباعث سلامتی شما گردد،پس خونسرد باشید،خوب نگاه کنید،خوب احساس کنید وخوب عمل کنید.شاد باشید و درهمه حال لبخند بزنید.اهل دلی میگفت : تاریخ تولدت مهم نیست، تاریخ تحولت مهمه. اهل کجا بودنت مهم نیست، اهل و بجا بودنت مهمه. منطقه زندگیت مهم نیست، منطق زندگیت مهمه. درود بر کسانی که دعا دارند و ادعا ندارند. نیایش دارند و نمایش ندارند. حیا دارند و ریا ندارند. رسم دارند و اسم ندارند...