تحلیلی بر نامه رهبر فرزانه انقلاب به جوانان اروپا و .
387 بازدید
تاریخ ارائه : 2/12/2015 5:48:00 PM
موضوع: علوم سیاسی

باید  توجه داشت که  امام زمان (عج)موعود الادیان بلکه منجی عالم است نه چند کشور اسلامی  پس برای ظهور باید حرکت و تلاش عالمی و جهانی داشت  این نامه مهم رهبر عزیز دو  اثر مهم دارد یکی جلوگیری از به انحراف کشاندن بیداری اسلامی در عالم و دیگر اتمام حجت چرا که وقتی نایب امام زمان(عج)به صورت صمیمانه جوانان را دعوت به مطالعه مستقیم از دین محبت ودین کامل میکند این  خودش نوعی اتمام حجت است وظیفه خواص جامعه است که با تبیین ابعاد این نامه مهم در جهانی شدن بیداری اسلامی سهمی داشته باشیم و از منتظرین نشسته به منتظرین ایستاده بپیوندیم و مشمول دعای حضرت در هدایت عالم  باشیم انشا الله