تحریم عمره نه برخورد قاطع بلی
217 بازدید
تاریخ ارائه : 4/13/2015 10:01:00 AM
موضوع: علوم سیاسی

به نظر میرسد با توجه به حوادث اخیر یمن همچنین حساسیت خاص بر روی ایرانیان آل سعود بدشان نیاید مدتی   حرمین شریفین خالی از ایرانی باشد برخورد قاطع آری لکن تعطیلی زیارت خانه خدا شاید به مصلحت نباشد  حضور ایران در چنین موقعیت حساسی قطعا لازم است  در ضمن اگر چه این مصیبت عظیم قلب عالم اسلام را جریحه دار کرد لکن این حرمت شکنی و تجاوز باعث تزلزل عمیق اعتقادی در عالم بر ضد آنها خواهد شد و انشا الله زمینه پاک شدن حرمین شریفین از متجاوزین خواهد شد انشا الله البته این امور به نظر میرسد از مواردیست که حاکمیت باید نظر نهایی را بدهد که همه منتظر امر نایب الامام مقام معظم رهبری خواهیم بود