آقایان... با آیه ولن ترضی چه میکنند
322 بازدید
تاریخ ارائه : 4/13/2015 10:08:00 AM
موضوع: علوم سیاسی

در قضیه مذاکرات باید بدانیم با توجه به اختلاف مبانی در اصل عقاید این امتزاج امتزاج آب و روغن است بالاخره بعد از مدتی باز این آب و روغن از هم جدا میشود اینها همان طور که رهبری عزیز مقتدر و کاردان عالم اسلام میفرماید با اصل نظام مخالفند آنها آیه و لن یجعل و همچنین آیه و لن ترضی را بهتر از ما مطالعه کردند بیاییم در آیات تدبر کنیم بله این مذاکرات برای اتمام حجت خوب است لکن این که فکر کنیم با این تعامل رونق بهتری پیدا کنیم این سراب امنیت اقتصادیست مطمین باشید جز با اقتصاد مقاومتی ما به مقاصد انقلاب نمیرسیم و نباید دلمان را به لبخند خطرناک انها دل خوش کنیم به قول شاعر عرب  غیر لاه عداک واطرح اللهو   ولا تغترر بعارض سلموا   که بر اهل فن پوشیده نیس والسلام محمد مبشری عارف