به دنبال آدمهای خوب یا خوبی آدمها ؟
279 بازدید
تاریخ ارائه : 4/28/2015 11:30:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

بعضی ها  فقط به دنبال آدمهای خوب میگردند  این کار خوبه  ولی  اگر  به دنبال خوبیهای افراد باشیم  اونوقته  که  به فرمایشه مبارک امیر المومنین پی میبریم   ایشان از  علائم  مومنین  را  این میدانند که همه را از خودشان بهتر بداند   یکی از  راه ها این است که به دنبال خوبی دیگران باشیم  چون وقتی  خوبی افراد  را دیدیم   متوجه میشویم  که وی  کارهایی کرده  که ما نکردیم  و ما گناهانی کردیم که او نمیداند پس چه بسا این فردی که من  به ظاهر گنه کار میبینم نزد خدا  بهتر از  من باشد البته باید توجه داشت  فرق است  بین تجاهر به فسق  و   عیبجویی ما  و  این امر باعث تعطیلی امر به معروف و نهی از منکر  نمیباشد  روایت در مقام  اصلاح نفس قبل ار اصلاح دیگران است   و حسن ظن داشتن به مردم  و عدم تجسس  است