یهود شناسی
71 بازدید
محل نشر: مجله سینچری اکسپرس پاکستان
نقش: مصاحبه شونده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مصاحبه که خودشان از انگلیسی به اردو ترجمه کردند مفصلا به تاریخچه نفوذ یهود در مسلمانان پرداخته ایم