نامه ای خظاب به رییس جمهور
70 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله به ضرورت ولایت پذیری از نظر شرعی و کیفیت عنایت امام زمان در زمان تاسیس حکومت اسلامی پرداختیم عقلا و نقلا