عرف وفقه
106 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این کتاب به جایگاه عرف در استنباطات فقهی با بررسی دو نظر شیعه و عامه پرداختیم و نظریات علمای شیعه و عامه مورد نقد و بررسی قرار گرفته است