نقش مصلحت در استنباط
70 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این کتاب نیز به جایگاه مصلحت در فقه شیعه و عامه پرداخته شده و به مناسبتی بحث ادله ولایت فقیه نیز مورد بررسی قرار گرفته است که امید واریم مفید واقع شود