تشبه به کفار با توجه به مقتضیات زمان و مکان
71 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
با توجه به مهم بودن نقش دو عنصر زمان و مکان در استنباط احکام شرعیه بر آن شدیم تا به مساله مهم تشبه به کفار با توجه به رویکرد تهاجم فرهنگی بپردازیم