بررسی فقهی جرائم راهنمایی رانندگی
107 بازدید
موضوع: فقه و اصول

متاسفانه     یکی  از   مباحث   مهمی  که   مغفول   عنه  واقع  شده        بحث  مهم     بررسی    اخذ   جرائم   راهنمایی  و رانندگیست    که     واقعا    باید   فکری  شود    از  طرفی   در   اسلام    اصل   جریمه    و   تعزیر      وجود    دارد      و  ما  ان   را تایید   میکنیم     لکن    جرایم    به   صورت    رخصت   است      یا   سنت؟   ایا    این    جرایم    قابل  بخشش  نیست؟    ایا    دو برابر   کردن    یا   اخذ   دیر کرد صد در صدی        حرمتش    از    دیر کرد   چند  درصدی   بانکها        بیشتر  نیس؟     چرا     کسی  تاکنون     در   حرمت    اخذ    دیر  کرد  صددر  صدی  پرداخت     جرایم    چیزی  نمیگوید؟    مردم  به  تنگ    امده  اند؟   چرا  به  جای  اینکه     در  برخی  ایام  اعلام  کنیم   همان  جریمه        را بدهید   و  دیر  کرد     بخشیده  شد     اعلام  نکنیم    اگر   مثلا   در    دو  ماه  یا چند  ماه   این   پلاک      خلافی  از او  سر  نزد      کل  جرایم   یک سال  او   را  میبخشیم   که    افراد   توبه  کار  شوند    نه   دنبال  فرصت    امیدوارم    بدانیم      که  مردم   در  فشارند    و سنت   اسلام   به  بخشش است    تا   رخصت  توقیف   و  اخذ  اجباری  جریمه        امیدواریم در  اینده  نزدیک    عزیزان  مسئول    به  این   مساله  توجه  کنند    و شاهد   بخشش  اصل  جرایم  باشیم    با  شرایط  یاد  شده