حماسه ۹ دی روز سبقت مردم از خواص
19 بازدید
موضوع: علوم سیاسی

یکی از آسیبهایی که خواص ممکن است دچار شوند دور  بودن و دور ماندن  از  مردم  است. از خصوصیات پیامبر اعظم صلوات الله علیه  این بود که  از مردم بود با مردم بود و دربین مردم بود  و همین سبب شده بود  که محمد امین لقب بگیرد. اما متاسفانه بعضی از مسئولین از مردم هستند ولی نیستند. با مردم هستند  ولی نیستند. در مردم هستند ولی نیستند.  و همین توهم ظاهری سبب میشود  که خود  را  ولی نعمت مردم بدانند  در حالی که ضمانت اجرای مشروعیت  مقبولیت  هم هست.  برای مقبوایت  باید امام القلوب بود  وقتی  مردم در فتنه ۸۸   دیدند  مدعیان  از مردم بودن و با مردم بودن و در مردم  بودن امروز  سخنگوی  دشمنان  قسم خورده  انقلاب و نظام و رهبری شده اند. ان فطرت  پاک و خدا جویشان  بدون  ندای  هل من ناصر ینصرنی  رهبر حکیم و عزیز  عرصه  را بر فتنه گران  داخل و خارج  تنگ کردند  و بر خلاف پیمان شکنان احد  برای کسب غنیمت   تنگه  را  حفظ کردند  و باری دیگر  به  امام زمانشان  ثابت  کردند  که  به  بنیامینت  وفادار  هستیم. آری  لبیک  به  رهبر فرزانه  انقلاب  چراغ  سبزی  بود  در  عمل  برای  اثبات حفظ   امام زمان.   امیدواریم  ان شا الله  این حرکت  در آینده  نچندان  دور  جهانی شود  و  علم  این  انقلاب به دست جانباز  رهبر عزیزمان به  دست حضرتش برسد.

محمد مبشری عارف
۹ دی ۱۳۹۸